jordens evolution

Jordens historia sträcker sig från det att planeten jorden bildades i samband med att Solsystemet bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan fram tills i dag. Den tid som jorden har funnits har man delat in i olika geologiska tidsperioder, där den största indelningen är en eon. Det finns tre eoner, arkeikum, proterozoikum och. EVOLUTION – JORDENS OCH ORGANISMVÄRLDENS UTVECKLING. Jordens historia sträcker sig tillbaka ca 4,5 miljarder år och man räknar med att livet uppkom för ca 3,5–4 miljarder år sedan. Miljön på jordytan var från början mycket ogästvänlig. Det var alldeles för varmt för att liv skulle kunna existera: radioaktiva. Presentation: Jorden och livets skapelse Jorden och livets skapelse enligt vetenskapen (evolutionen) 13,7 miljarder år sedan - Universum bildas 4,5 miljarder år sedan – Jorden bildas 3,5 miljarder år sedan – Livet uppstår (arkebakterie) miljoner år sedan– de första djuren i haven miljoner år sedan– de första. jordens evolution De hade också tjockare hud av keratinfjäll yooka laylee release amfibierna vilket skyddade dem effektivt mot uttorkning och de var på det hela taget helt gentlemen klas östergren från vattenbehov, förutom att de behövde dricka då och då. Forskarna är tämligen överens om att fåglarna utvecklades ur små dinosaurier som gick på två ben. Det gör att förmågan nordenskiöldsgatan 8 malmö förändras från generation till generation också är en egenskap som favoriseras av det naturliga urvalet. Bland leddjuren kan nämnas spindeldjur och skorpioner. Det fanns djur som klarade av det nya klimatet och däribland finner vi de flesta insekterna. Sammandragningen fortsätter tills trycket och temperaturen ökar så mycket att kärnreaktioner fusion startas och solen tänds.

Jordens evolution - bra tips

Andra mutationer ger ingen yttre skillnad alls. Anapsida — ledde så småningom fram till dagens sköldpaddor och var en relativt stor och mångformig grupp under perm. Kroppen behöver också ett kraftigare inre stöd då luft inte bär upp lika bra som vatten. Byggstenar Jorden och vårt solsystem bildades för ca. I och med Pangeas bildande försvann stora kustområden, hela system av havsströmmar förändrades eller upphörde och påverkade både språngskikt och fotosyntesen hos primärproducenterna.