ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman. Vid 27 års ålder blev han den yngste professorn någonsin vid Oslo universitet och samtidigt den enda filosofiprofessorn i Norge. Det går att dela upp Arne Næss filosofiska inriktningar i två delar. Till en början intresserade han sig för semantik och vetenskapsteori för att senare gå över till vad som blivit kallat ”ekosofi”. ekosofiʹ (norska och danska økosofi, av eko- och filosofi), filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor. En framstående allmän teoretiker är den norske filosofen Arne Næss, medan hans landsman Hartvig Sætra och dansken Ole Jensen företräder en marxistisk respektive.

Ekosofi - gller

Är du inte redan medlem? Inom ekosofin betraktas människan som en levande varelse bland alla andra levande varelser på jorden, underkastad samma behov som de. Den ska i Norge ha sålt i över   exemplar. Dualismen mellan medvetande och materia försvinner - båda framstår som poler i sammanhängande universum. Det missvisande urverk som hette epicykler hölls i gång i tvåtusen år och vad geometrin beträffar visste Europa mindre om den på talet än man gjorde på Aristoteles tid. Idéhistoria Ideologier Hållbar utveckling. I allra nyaste tid bör väl för övrigt, tycker åtminstone jag, Carolyn Merchant framhävas som särskilt betydelsefull — i och med hennes överblick och klarhet. ekosofi

Ekosofi Video

Blugeo Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Klicka här för att söka efter böcker ekosofi Bokus apropå den här artikeln. Arne Næss eka knivar talets mest kända norska filosof och han föddes i Oslo. Den pyramidale är i huvudsak dominerad av en viss typ av styrningscentra, t. Det senare — hans delpersonligheter — förefaller dock harmoniera väl med ekosofi komplexitetsbegrepp och teori om just styrningscentra. Et personligt bidrag om følelser og fornuft -