förbjudet

Bex, Asha och Jake har en udda hobby. De tar sig in på förbjudna områden, som gamla byggnader och höga broar. Det är både olagligt och farligt. Väl inne tar de foton, som de sedan lägger upp på en hemsida. De kallar sig utforskare. En dag kommer en ny kille till klassen. Han vill att Bex ska hjälpa honom att komma in. Böjningar av förbjuden, Positiv, Komparativ, Superlativ. Attributivt. Obestämd singular, Utrum, förbjuden, förbjudnare. Neutrum, förbjudet. Bestämd singular, Maskulinum, förbjudne · förbjudnaste. Alla, förbjudna. Plural, förbjudna. Predikativt. Singular, Utrum, förbjuden, förbjudnare · förbjudnast. Neutrum, förbjudet. Ett förbjudet tal är ett tal som i enlighet med vissa lagtolkningar och i vissa jurisdiktioner representerar information som är förbjuden att inneha eller att sprida. All information som kan uttryckas i digital form kan också uttryckas som ett tal. I datorsammanhang talar man om bytes, en byte kan representera ett heltal mellan 0.

Förbjudet Video

Vattenbrist kan göra det förbjudet att fylla sin pool - Nyheterna (TV4)