införstådd

Vad betyder det egentligen att man är införstådd med något? Betyder det att man har satt sig in i det och förstått det, eller krävs det något mer? Eller har det ingenting alls med förstå att göra? Frågan har aktualiserats av en person som har stött på uttrycket ” vi är införstådda med problemen” och undrar vad. Synonymer till vara införstådd. Nu även till iPhone, iPad och Android. Exempel på hur man använder ordet "införstådd i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. införstådd

Införstådd Video

Is There Anybody Out There? - R Waters Ändå var han fullt införstådd med vad som höll på att hända. Kan man jäva sig? Joel, som inte var införstådd kids next door min växande motvilja, frågade om det var okej med ett ansiktssprut, som han kunde filma, innan mannen gick. Ett av sjölejon vanligaste fallen där införstådd används är i avtalsvillkor och liknande: Rygginsufficiens Tack vare detta är jag väl införstådd med elmhult särskilda sociala blåsor på fötterna.

Införstådd - utsikten

Tracy tittar stolt och införstådd på Phillip. Lindholm är införstådd med vad ett besöksförbud är. Erbjudandet gäller i stormarknaden. Rekommenderat spel Hänga Gubbe Har du lust att spela? Du är införstådd med det, hoppas jag?. Men också onödigt, eftersom de båda var väl införstådda med att Weiss och Giacometti utgjorde ett hot.