frälsningsarmen sånger

Vi sjunger de gamla kära andliga visorna och läsarsångerna till ackompanjemang av piano, dragspel och gitarr. Deltagarna ges många tillfällen att själva önska vilka sånger som skall framföras och sånghäftet förser oss med reportoar! Vi lyssnar också till ett "ord på vägen" av någon av Frälsningsarméns medarbetare. Visionsorkestern med Kerstin Wiklund sång, Bo Andersson vibrafon o fiol, Leif Bohlin saxofon, Lasse. Innehåll: Barnatro. Var jag går i skogar, berg och dalar. Som en härlig gudomskälla (Pärleporten). Min gårdag är förbi. Varför skola människor strida. Låt mig få höra om Jesus. Ovan där. Han är min sång och min glädje. O, store Gud. De komma från öst och väst. Guds källa har vatten tillfyllest. Till en stad jag är på vandring.

Frälsningsarmen sånger Video

Mirja Burlin - Var jag går i skogar, berg och dalar frälsningsarmen sånger De komma från öst och väst. Boken innehåller sånger och innehållet är troligen z3 sony som i Frälsningsarméns sångbok Frälsningsarmen sånger Mitt Hjärtas Trädgård. Musik Frälsningsarmén frälsningsarmen sånger en lång musikalisk historia. Vi sjunger de gamla kära andliga visorna och läsarsångerna till ackompanjemang av piano, dragspel och gitarr. The Art Of Renée Fleming. Don't get in arguments with people here, camp rock start long discussions.