egna egen

Karl fick ett eget rum när han var två år. Jag vill ha min egen hund. / Jag vill ha min alldeles egna hund. / Jag vill ha min fina egna hund.(Denna formulering innebär dock att objektet - hunden - är i sig särskild, märklig, annorlunda, alltså lite egen.) Ni får ta med er era egna tandborstar på resan. Antonymer: främmande  ‎Svenska · ‎Pronomen. Att skribenten prickat in eget i frasen och inte den bestämda formen, egna, vittnar om språkkänsla och medvetenhet om språkriktighet. Bestämd form förekommer mycket ofta direkt efter ordet som uttrycker ägande: ”sitt egna vis”. Men egen ska inte böjas till bestämd form, som ett adjektiv, i denna ställning. som man själv rår om, tillhör, gör osv.: vara sin egen oberoende, självständig; egen företagare person som själv driver ett företag (motsats: anställd); öppna eget starta eget företag; på egen hand ensam, utan hjälp av andra; dö för egen hand begå självmord · säregen, originell, underlig: han är mycket egen || eget, egna. egna egen

Egna egen - kostar

Meddela mig om vidare kommentarer via e-post. En student, kanske 40 år yngre än jag, uttryckte saken så här: Det som jag lärt mig är att man helt enkelt får välja, men så verkar det ju inte vara enligt Språkrådet. På diskussionssidan finns en pågående eller oavslutad diskussion som rör detta uppslag. Genom att avaktivera blockeringen av annonser så stödjer du vår journalistik och utvecklingen av denna webbplats. Och det räcker inte med det — om man istället sätter ett adjektiv efter egen så kan man faktiskt välja om man vill skriva egen eller egna. Micke på Ett hjärta, hjärtat, hjärtan,….