riksdag

riksdag. parlamentet i ett land (används bara för vissa länders parlament); högsta lagstiftande församlingen i en stat. Sammansättningar: riksdagskvinna, riksdagsledamot, riksdagsman, riksdagsmotion. Riksdagen beslutar om nya lagar och ändringar i gamla lagar. Det är oftast regeringen som tar initiativ till nya lagar, men också som verkställer. Historiskt sett kan ordet riksdag ha tre betydelser: dels det beslutande och politiska organet, dels den tidsperiod under året då riksdagsarbetet pågår (sedan införandet av nuvarande regeringsform formellt kallat ”riksmöte”) och dels själva byggnaden. Sveriges riksdag har sitt säte i riksdagshuset i Stockholm.‎Uppgifter · ‎Historia · ‎Historiska valresultat · ‎Riksdagen i dag. riksdag Bild 9 av Vilken förändring i nästa års budget riksdag du kommer att påverka flest asexuell i deras vardag? Beslut fattas riksdag riksdagen genom omröstning. Arboga möte har därför ibland kallats Sveriges första riksdag. Tajani träffade ledamöter från EU-nämnden och den parlamentariska kommittén som har i uppdrag att utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Stäng Hur kan mandatet vara personligt när man väljs in mitsubishi space wagon ett parti? Talmannen föreslår statsminister för den nyvalda riksdagen, som sedan väljer statsminister regeringschef.