atomer

Allting runtomkring dig är uppbyggt av små små delar som kallas atomer. De är så små att det går nästan inte att förstå och de går heller inte att se. Ordet atom kommer från atomos som är grekiska och betyder odelbar. En gång i tiden trodde man nämligen att atomen var det minsta som fanns och att den inte gick att dela. Allt runt omkring oss är atomer. Men vad består en atom av? Vi förklarar vad elektroner, protoner, neutroner och valenselektroner är för något. Hur är en atom uppbyggd och hur många atomer finns i ett sandkorn? Niels Bohr var den person som kom på modellen för hur en atom ser ut. Atomkärnan består av protoner och neutroner. I ett "moln" runt atomens kärna kretsar elektroner. Protoner är positivt laddade (+) och elektronerna är negativt laddade (-). Neutroner har ingen elektrisk laddning och är därför neutrala. Atomen består av lika många protoner som elektroner. Därför är atomer elektriskt neutrala.

Atomer - rdgrna

Tillsammans med de oladdade neutronerna bildar de atomens kärna. Elektronerna färdas runt atomkärnan i olika elektronskal som representerar elektronernas medelavstånd till atomkärnan. Elektronerna med högst energi kommer att vara längst från kärnan, de med lägst energi närmast. De elektronerna benämns valenselektroner. Mänskligheten har visserligen lärt sig att spränga atomer, vilket frigör fantastiska mängder energi, men inom kemin studerar man bara vad som händer när olika atomer reagerar med varandra. Klippets sluttid Klippet slutar Välj från spelaren:

Atomer Video

Atomer og ioner atomer

Atomer - inte sker

Dessa banor kan inte beskrivas exakt och elektronernas position kan därför inte heller bestämmas. Joniseringsenergin är den energi som krävs för att en elektron ska lämna en atom. Allting runtomkring dig är uppbyggt av små små delar som kallas atomer. Länken till ditt klipp hamnar i rutan under "Dela ditt klipp: Avsnitt 9 av 20 Vad utmärker syror och baser? En enda atom är därför helt omöjlig att se med blotta ögat.